Organizatorzy

Prof. dr hab. n. med. Janusz Popko

Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

tel./faks (85) 745 08 95

e-mail: ortdziec@umb.edu.pl

Sekcja Ortopedii Dziecięcej
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego