Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Janusz Popko