Komitet Organizacyjny

Przewodniczący


Prof. dr hab. n. med. Janusz Popko

Wiceprzewodniczący


Dr n. med. Mirosław Rogalski

Członkowie


Lek. med. Paweł Frankowski
Dr n. med. Tomasz Guszczyn
Lek. med. Bernard Komarnicki
Lek. med. Michał Kwiatkowski
Lek. med. Michał Maksimowicz
Dr n. med. Maciej Wendorff
Aneta Gryczewska
Mgr Iwona Łapińska