Warto zobaczyć

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy to jeden z najstarszych parków narodowych Europy. W kręgach miłośników przyrody znany jest na całym świecie. Pod ochroną Parku znajduje się najbardziej zbliżony do pierwotnego las nizinny kontynentu, będący pozostałością po pradawnej puszczy niegdyś pokrywającej większość niżu europejskiego. 

Tutejszy las stanowi ukształtowany przez tysiąclecia i wyjątkowo złożony organizm, a brak gospodarki leśnej na tym chronionym obszarze sprawia, że widoki jakie w nim spotykamy nie różnią się od tych jakie można by zaobserwować setki lat temu.

Zachowując białowieską puszczę w najbardziej zbliżonej do pierwotnych form, Białowieski Park Narodowy stanowi niezwykle cenny obszar badań naukowych. Obserwacja złożoności naturalnych procesów zachodzących w lesie od wielu już dekad stanowi źródło wiedzy dla kolejnych pokoleń leśników. Świetnym na to przykładem jest choćby martwe drewno zalegające na dnie Puszczy - niegdyś z lekceważeniem traktowane jako marnotrawstwo, dziś coraz szerzej rozumiane jako jak najbardziej właściwy element każdego lasu. Martwe drzewa bowiem to nie tylko powrót do gleby minerałów, ale miejsce życia wielu cennych gatunków organizmów powiązanych - często wręcz wyłącznie - z takim środowiskiem.