Program

Czwartek 17.05.2018 r.

15.00–17.00   Rejestracja uczestników

Hotel Ibis Styles, Białystok 15-444, Aleja Józefa Piłsudskiego 25

15.00–16.00   Zebranie Zarządu Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

Hotel Ibis Styles, Białystok 15-444, Aleja Józefa Piłsudskiego 25
Sala SŁOWIK, III piętro

17.00–18.20   Uroczyste otwarcie – Opera i Filharmonia Podlaska
                         Białystok, ul. Odeska 1

  Przemówienie Prof. dr. hab. n. med. Janusza Popko i zaproszonych gości

  Uroczyste wręczenie medalu prof. Ignacego Wośki Panu Profesorowi Januszowi Popko

 

Piątek 18.05.2018 r.

09.00–11.20  Sesja I Stopa końsko-szpotawa

11.20–11.50  Przerwa kawowa

11.50–14.40  Sesja II Urazy stawu skokowego 

14.40–15.30  Przerwa obiadowa

15.30–17.00  Sesja III Schorzenia i urazy stawu ramiennego

17.00–17.45  Sesja IV Pomiędzy ortopedią a reumatologią

17.45–18.45  Walne Zebranie Członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

Program Walnego Zebrania

20.00             Kolacja w restauracji "Folwark Nadawki"

Sobota 19.05.2018 r.

9.00–11.10  Sesja V Varia

11.10–11.40  Przerwa kawowa

11.40–13.20  Sesja VI Varia

13.20–13.40  Zakończenie Sympozjum

15:00-17:00 Rejestracja uczestników Hotel ibis Styles Białystok, Aleja Józefa Piłsudskiego 25
15:00-16:00 Zebranie Zarządu Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Sala SŁOWIK, III piętro
17:00-18:20 Uroczyste otwarcie Sympozjum – Opera i Filharmonia Podlaska – ul. Odeska 1 – Przemówienie Prof. dr. hab. n. med. Janusza Popko i zaproszonych gości

Uroczyste wręczenie medalu prof. Ignacego Wośki Panu Profesorowi Januszowi Popko
09:00-11:20 Sesja I: Stopa końsko-szpotawa idiopatyczna – Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Marek Synder, prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek, prof. dr hab. n. med. Maciej Kołban
09:00-09:30 Techniczne aspekty leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego (wykład wprowadzający) Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek
09:30-09:40 Analiza czynników rokowniczych wpływających na wynik leczenia stóp końsko-szpotawych przy użyciu metody Ponsetiego Aleksander Szwed, Maciej Kołban, Piotr Modliborski, Bartosz Kruk (Szczecin)
09:40-09:50 Zastosowanie osteotomii McHale w leczeniu stopy końsko-szpotawej Bogusław Rydzak, Ryszard Bielak, Paweł Jasiński (Rzeszów)
09:50-10:00 Przeniesienie ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego w leczeniu nawrotowej wrodzonej stopy końsko-szpotawej Michał Lenkiewicz, Magdalena Kwiatkowska, Jarosław Czubak (Otwock)
10:00-10:10 Zastosowanie opatrunków gipsowych przy nawrocie deformacji stopy końsko-szpotawej Błażej Pruszczyński, Marek Synder (Łódź)
10:10-10:20 Metoda Ilizarowa – alternatywna metoda w leczeniu najcięższych nawrotowych deformacji w stopie końsko-szpotawej u dzieci i młodzieży – przykłady kliniczne Jerzy Ostrowski, Jarosław Kałakucki, Jacek Karski, Damian Pietrzyk, Grzegorz Kandzierski (Lublin)
10:20-10:30 Ocena odległych wyników leczenia stóp końsko-szpotawych metodą Ponsetiego Aleksander Szwed, Maciej Kołban, Adam Kamiński, Jarosław Jezierski (Szczecin)
10:30-10:40 Metoda Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej w obserwacji 5-letniej Mirosław Rogalski, Michał Maksimowicz (Białystok)
10:40-10:50 Czas i harmonogram stosowania szyny w stopie końsko-szpotawej Błażej Pruszczyński, Marek Synder (Łódź)
10:50-11:00 Ocena podoskopowa stóp 14–23-letnich osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Badania pilotażowe Maciej Rachwał, Sławomir Snela, Justyna Drzał-Grabiec, Paweł Piwoński, Katarzyna Walicka-Cupryś (Rzeszów)
11:00-11:10 Porównanie wtórnych deformacji kości stępu u dzieci ze stopami końsko-szpotawymi leczonych metodą długotrwałych redresji gipsowych do obecnego leczenia metodą wg Ponsetiego Jerzy Ostrowski, Leszek Gil, Marek Okoński, Paweł Jakubowski, Damian Pietrzyk, Grzegorz Kandzierski (Lublin)
11:10-11:20 Dyskusja
11:20-11:50 Przerwa kawowa
11:50-14:40 Sesja II: Urazy stawu skokowego – Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski, prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, dr n. med. Szymon Pietrzak
11:50-12:20 Diagnosis and Treatment of Paediatric Ankle and Foot Injuries Prof. dr. Thomas Wirth (Stuttgart)
12:20-12:30 Powikłania po złamaniach przez płytkę wzrostową Jan Świątkowski, Hanna Kocoń, Krzysztof Piłat (Warszawa)
12:30-12:40 Leczenie operacyjne złamań trójpłaszczyznowych u dorastających w materiale własnym Kryspin Niedzielski, Paweł Flont, Norbert Guzikiewicz, Piotr Sobczuk, Krzysztof Małecki (Łódź)
12:40-12:50 Leczenie uszkodzeń powierzchni stawowej stawu skokowego u dzieci Tomasz Hendzel, Katarzyna Bogusz-Gogol, Wojciech Zbiewski (Warszawa)
12:50-13:00 Wyniki leczenia operacyjnego przewlekłej niestabilności stawu skokowego u dzieci i młodzieży Jacek Kąpiński, Marek Tramś, Karol Gawelowicz, Joanna Gradek, Agnieszka Miśkiewicz (Warszawa)
13:00-13:10 Ocena wyników leczenia przemieszczonych złamań nasady dalszej kości piszczelowej u dzieci i młodzieży Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Marek Tramś, Joanna Gradek, Andrzej Czop (Warszawa)
13:10-13:20 Wczesna ocena wyników leczenia operacyjnego niestabilności przedniej stawu skokowego u młodych sportowców Michał Kwiatkowski, Tomasz Guszczyn, Janusz Popko (Białystok)
13:20-13:30 Niestabilność stawu skokowego u dorastających – leczenie operacyjne z użyciem techniki Broströma Ryszard Bielak, Dariusz Szala, Maciej Turek, Bogusław Rydzak (Rzeszów)
13:30-13:40 Os subfibulare jako przyczyna niestabilności stawu skokowego u dzieci Marcin Zgoda, Kenneth David-West (Glasgow)
13:40-13:50 Artroskopowe leczenie młodzieńczego złamania typu Tillaux Tomasz Hendzel, Wojciech Zbiewski, Katarzyna Bogusz Gogol (Warszawa)
13:50-14:00 Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego u dzieci zmodyfikowaną metodą Broströma i Goulda Paweł Flont, Kryspin Niedzielski, Krzysztof Małecki, Norbert Guzikiewicz, Piotr Sobczuk (Łódź)
14:00-14:10 Wyniki leczenia operacyjnego złamania Tillaux u dzieci w materiale własnym Łukasz Matuszewski, Andrzej Ciszewski, Jarosław Kałakucki, Michał Wilczyński, Damian Pietrzyk (Lublin)
14:10-14:20 Ocena wyników leczenia operacyjnego złamań Tillaux u dzieci Mirosław Rogalski, Paweł Frankowski (Białystok)
14:20-14:30 Projektowanie 3D w zaopatrzeniu ortopedycznym mgr fizjoterapeuta Grzegorz Tomkiewicz
14:30-14:40 Dyskusja
14:40-15:30 Przerwa obiadowa
15:30-17:00 Sesja III: Schorzenia i urazy stawu ramiennego – Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski, prof. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś
15:30-16:00 Molekularne podstawy degeneracji mięśni i stożka rotatorów Prof. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś
16:00-16:10 Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego – możliwości leczenia operacyjnego Ryszard Bielak, Bogusław Rydzak, Dariusz Szala, Maciej Turek (Rzeszów)
16:10-16:20 Czy leczenie nieoperacyjne skróconych złamań trzonu obojczyka u nastolatków daje dobre wyniki odległe? Marcin Zgoda, Nasiur Rehman (Glasgow, Londyn)
16:20-16:30 Porównanie różnych metod leczenia złamania bliższej nasady kości ramiennej Tomasz Mrozek, Tomasz Guszczyn, Michał Maksimowicz (Białystok)
16:30-16:40 Ocena wyników leczenia artroskopowego uszkodzeń typu Bankarta stawu ramiennego z i bez techniki remplissage Tomasz Guszczyn, Janusz Popko (Białystok)
16:40-16:50 Zaburzenia osi i skrócenie kości ramiennej w przebiegu torbieli samotnej Maciej Głowacki, Michał Walczak, Michał Walczak (Poznań)
16:50-17:00 Dyskusja
17:00-17:45 Sesja IV: Pomiędzy ortopedią a reumatologią Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski, dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska, dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz
17:00-17:10 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów w diagnostyce różnicowej chorób ortopedycznych Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
17:10-17:25 Zapalenie stawu, ból pleców, zapalenie oka – różne obrazy młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (prezentacja przypadków) Jerzy Konstantynowicz (Białystok)
17:25-17:35 Czy każde dziecko z zapaleniem stawu wymaga konsultacji reumatologa? – znaczenie współpracy reumatolog-ortopeda we wczesnym rozpoznawaniu MIZS Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
17:35-17:45 Dyskusja
17:45-18:45 Walne Zebranie Członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr
20:00-22:00 Kolacja w restauracji „Folwark Nadawki”
09:00-11:20 Sesja V: Varia – Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki, dr n. med. Tomasz Potaczek
09:00-09:50 A New Posterior Dynamic Device for Correction of Moderate Adolescent Idiopathic Scoliosis: 27 Cases with Over Two Years of Follow-up Yizhar Floman, Stefan Gavriliu, Tomasz Potaczek, Daniel Zarzycki, Biren Desai, Nick Sekouris, Michael A. Millgram, Ron el-Hawary, Baron Stuart Lonner, Randal R. Betz (Tel Aviv, Bucharest, Zakopane, Cologne, Ateny, Halifax, New York, Lawrenceville)
09:50-10:00 Porównanie wyników leczenia gorsetowego skolioz idiopatycznych w zależności od stopnia stosowania się chorego do zalecenia noszenia gorsetu Krzysztof Korbel, Mateusz Kozinoga, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)
10:00-10:10 Modyfikowana osteotomia wg Dunna w leczeniu młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej Grzegorz Inglot, Andrzej Michniowski, Sławomir Snela (Rzeszów)
10:10-10:20 Ocena wyników leczenia złamania chrzęstno-kostnego u pacjentów po zwichnięciu rzepki w ocenie klinicznej i MRI Krzysztof Małecki, Kornelia Pruchnik-Witosławska, Dominika Gwizdała, Piotr Grzelak, Kryspin Niedzielski (Łódź)
10:20-10:30 Leczenie przykurczu zgięciowego stawu łokciowego, przykurczu pronacyjnego przedramienia i zgięciowego nadgarstka i palców u pacjentów z hemiplegią w przebiegu MPD Paweł Flont, Krzysztof Małecki, Grzegorz Golański, Kryspin Niedzielski (Łódź)
10:30-10:40 Względna poprawa kąta koślawości palucha po operacyjnej korekcji skojarzonej stopy płasko-koślawej. Doniesienie wstępne Monika Sarna, Tomasz Raganowicz, Sylwester Tchórzewski (Lublin)
10:40-10:50 Leczenie nawrotowych deformacji stóp z użyciem stabilizatorów zewnętrznych Szymon Pietrzak, Tomasz Parol, Jarosław Czubak (Otwock)
10:50-11:00 Wartość kliniczna Edinburgh Visual Gait Score u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym w odniesieniu do poziomu GMFCS oraz doświadczenia obserwatora Sabina Brazevic, Marek Jóźwiak, Anna Krzyżańska, Joanna Kraśny, Magdalena Ratajczyk, Aleksandra Sadecka (Poznań)
11:00-11:10 Skala oceny ICF w ortopedii Maciej Idzior (Poznań)
11:10-11:40 Przerwa kawowa
11:40-13:20 Sesja VI: Varia Prowadzący – Prof. dr hab. n. med. Janusz Popko, dr n. med. Mirosław Rogalski
11:40-11:50 Ocena skuteczności działania wybranych preparatów w małoinwazyjnym leczeniu torbieli samotnych kości u dzieci Michał Latalski, Adnan Bacher, Grzegorz Starobrat, Anna Danielewicz, Marek Fatyga, Zbigniew Kiełbasa (Lublin)
11:50-12:00 Terapia osoczem bogatopłytkowym (PRP) w chorobie Osgooda-Schlattera. Porównanie metod podania Marcin Romanowicz, Grzegorz Starobrat, Kacper Sowa, Zbigniew Kiełbasa, Adnan Bacher, Marek Fatyga, Anna Danielewicz, Michał Latalski (Lublin)
12:00-12:10 Ocena skuteczności terapii podciśnieniowej (VAC) w leczeniu zmiażdżeniowych ran pourazowych Ryszard Tomaszewski, Grzegorz Swalarz, Karol Pethe, Jacek Kler, Artur Gap (Katowice)
12:10-12:20 Leczenie złamań wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej u dzieci metodą otwartą i artroskopową – porównanie wyników Jacek Kler, Ryszard Tomaszewski, Karol Pethe, Artur Gap, Grzegorz Swalarz (Katowice)
12:20-12:30 Zastosowanie materiału kościozastępczego w leczeniu stopy płasko-koślawej objawowej osteotomią kości piętowej. Doniesienie wstępne Karol Gawelowicz, Marek Tramś, Jacek Kąpiński, Joanna Gradek, Andrzej Czop (Warszawa)
12:30-12:40 Zastosowanie dostępu Ganza w operacyjnym leczeniu zmian bliższej części kości udowej i panewki stawu biodrowego. Opisy przypadków Tomasz Raganowicz, Monika Sarna, Sylwester Tchórzewski (Lublin)
12:40-12:50 Problemy ortopedyczne u chorych z zespołem suszonej śliwki Barbara Jasiewicz, Mateusz Gruca, Tomasz Potaczek (Zakopane)
12:50-13:20 Dyskusja
13:20-13:40 Zakończenie Sympozjum
13:40-14:00 Poczęstunek

 SESJA PLAKATOWA

XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 

1P

Effect of triple pelvic osteotomy and conservative treatment in severe cases at perthes disease on the femoral head covering

A.B. Dzemiantsou, A.V. Beletski, V.S. Anosov (Grodno, Minsk) 

2P

Talonavicular joint stabilisation as component of malrotation syndrome correction

Viktor Anosov, Leonid Syczewski (Grodno) 

3P

Using intramedullary nailing for treatment of bone cysts in the upper extremity in children

O.A. Khotim, V.S. Anosov, V.V. Lashkovskiy (Grodno) 

 4P

Prawo Heutera-Volkmanna w skoliozach idiopatycznych – analiza oparta na tomografii komputerowej

Marcin Tyrakowski,  Łukasz Stoliński, Jarosław Czubak,  Dariusz Czaprowski (Warszawa, Poznań, Olsztyn) 

5P

Open Shoulder Stabilization in Chronic Anterior Instability

Viktor Anosov, Alexander Brytsko, Leonid Sychewski (Grodno) 

6P

Using high-level laser eradiation for treatment of bone cysts in children

O.A. Khotim, V.S. Anosov, L.Z. Sychevskiy (Grodno) 

7P

Rowerowe-kołowe urazy stawu skokowego u dzieci w wieku przedszkolnym

Mikhail Mikhovich, Leanid Hlazkin, Mikhail Gavrilenko, Sergey Romanenko, Nikolay Shaptun (Mogilev) 

8P

Korzyści ze stosowania USG podczas leczenia stopy końsko-szpotawej

Błażej Pruszczyński, Marek Synder (Łódź) 

9P

Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych

Błażej Pruszczyński, Oktawia Szadkowska, Marek Synder (Łódź) 

10P

Ocena wyników leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej w materiale Kliniki – 8 lat doświadczeń

Łukasz Matuszewski, Leszek Gil, Marek Okoński, Grzegorz Kandzierski, Paweł Jakubowski, Andrzej Ciszewski, Michał Wilczyński (Lublin) 

11P

Typy szyn derotujących stosowane u dzieci ze stopą końsko-szpotawą – analiza odległych wyników

Błażej Pruszczyński, Marek Synder (Łódź) 

12P

Złamania wielopłaszczyznowe nasady dalszej piszczeli u dzieci – problemy diagnostyczne i zasady postępowania

Rafał Piasek, Łukasz Świst (Rzeszów) 

13P

Sonograficzna ocena tempa przebudowy biodegradowalnego implantu RSB Calcaneo Stop w leczeniu operacyjnym stóp płasko-koślawych

Tomasz Raganowicz, Monika Sarna (Lublin) 

 14P

Metoda Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej. Analiza dzieci niewymagających tenotomii Achillesa

Marek Napiontek, Joanna Kraśny (Poznań) 

15P

Złamania szyjki kości skokowej u młodzieży – wczesne obserwacje po leczeniu operacyjnym

Szczepan Piotr Furman, Katarzyna Bogusz-Gogol, Wojciech Zbiewski (Warszawa) 

16P

Świadomość rodziców, opiekunów na temat problemów i możliwości rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Kacper Ruzik, Błażej Pruszczyński (Łódź) 

17P

Problemy pacjentów podczas wydłużania kończyn

Barbara Jasiewicz, Violetta Czchowska, Tomasz Potaczek (Zakopane) 

18P

Wskazania i możliwości leczenia operacyjnego szpotawych zniekształceń kończyn dolnych dzieci i młodzieży

Jacek Karski, Michał Wilczyński, Łukasz Matuszewski, Jerzy Ostrowski, Jarosław Kałakucki, Starobrat Grzegorz, Michał Latalski, Grzegorz Kandzierski (Lublin)Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr,
które odbędzie się w Białymstoku podczas XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej
w dniu 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 17.45 w Hotelu Ibis Styles,
Białystok, al. J. Piłsudskiego 25. 

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu – Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Sekcji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu Naukowego.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej, głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybór wiceprzewodniczącego Sekcji na lata 2019–2020 – głosowanie.
 10. Wybór nowego Sekretarza i Skarbnika na lata 2019–2020 – głosowanie.
 11. Wybór nowego członka Komitetu Naukowego – głosowanie.
 12. Wybór nowych dwóch członków Zarządu na lata 2019–2020 – głosowanie.
 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na lata 2019–2020.
 14. Prezentacja organizatorów kolejnego Sympozjum Sekcji - 2019 r. – Szczecin; kolejne spotkania – 2020, 2021, 2022 r.
 15. Informacje na temat Szkoły Ortopedii Dziecięcej w Uniejowie.
 16. Wolne wnioski, dyskusja.

Zarząd Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.