Opłaty

Koszt udziału w Sympozjum:

 Opłata rejestracyjna*

Płatność do 31.03.2018

Płatność od 01.04.2018 
i opłata na miejscu

Lekarz – opłata podstawowa

700 PLN 

800 PLN 

Lekarz – członek Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr**

600 PLN 

700 PLN 

Rezydent

400 PLN 

500 PLN

Rezydent – członek Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr**

300 PLN

400 PLN 

Osoba towarzysząca

300 PLN 

300 PLN 

Kolacja w piątek (dla przedstawicieli firm) 

150 PLN

150 PLN

    * UWAGA: o wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

  ** Składki członkowskie muszą być zapłacone włącznie z rokiem 2017.

 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych
  • udział w uroczystości otwarcia 
  • materiały konferencyjne
  • lunch oraz przerwy kawowe
  • uroczysta kolacja
  • identyfikator oraz certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
  • wstęp na wystawę firm medycznych i farmaceutycznych

Opłata nie obejmuje zakwaterowania.


Opłata rejestracyjna za osobę towarzyszącą uprawnia jedynie do udziału w przerwach kawowych, lunchu oraz uroczystej kolacji.
Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów kongresowych ani certyfikatu uczestnictwa.

 

Informacje dotyczące płatności:

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Medisfera Sp. z o.o., ul. Adama Branickiego 14/7, 02-972 Warszawa

Millennium Bank 04 1160 2202 0000 0003 1876 4266

WAŻNE: Podczas dokonywania przelewu prosimy o dokładne umieszczenie imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest opłata, wraz z dopiskiem: PPOS 2018.

 

Rezygnacje:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w kongresie należy przesłać na adres organizatora: biuro@medisfera.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony
o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.