Patronat Medialny


Komitet naukowy:

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Janusz Popko

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś
Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kołban
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek

Dr n. med. Szymon Pietrzak
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder